Địa chỉ: Tòa nhà Newton, Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Giờ làm việc: 8h00 - 21h00
Hotline: 0913832467
TRANH CHẤP VỀ TỔN THẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN SẠCH

Theo NGÔ KHẮC LỄ (*)

 

 

QUAN ĐIỂM VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

 

Đơn bảo hiểm yêu cầu bao bì lô hàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà sản xuất đã được đáp ứng. Trong quá trình bốc hàng, vận chuyển và dỡ hàng, Người vận chuyển, Bị đơn không có ý kiến gì về tình trạng bao bì. Vận đơn ghi rõ “Clean Shipped on Board”, có nghĩa là vận đơn sạch, hàng đã bốc lên Tàu.

 

Theo Đơn bảo hiểm và Hợp đồng, chỉ loại trừ bồi thường nếu hàng hóa bị rỉ sét tự nhiên. Hội đồng Trọng tài nhận thấy trong Chứng thư 02 không có chỗ nào kết luận lô hàng này bị rỉ sét tự nhiên. Ngược lại, chứng thư này kết luận: “Trong quá trình vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, môi trường thay đổi từ vùng không khí lạnh sang vùng không khí nóng đã gây ra hiện tượng đổ mồ hôi hàng hóa tạo ra một dung dịch chất điện ly gây ăn mòn kim loại, tạo ra gỉ sét từ các đai sắt chằng buộc bên ngoài/ các mép gờ biên của cuộn thép (các mép gờ biên này là nơi trực tiếp tiếp xúc với mồ hôi hàng hóa và cũng là nơi mà lớp kẽm mạ yếu nhất). Sau đó, các gỉ sét này phát triển và lan tỏa vào bên trong bề mặt của cuộn thép gây ra hiện tượng ố vàng/ố đen trên bề mặt cuộn hàng.” Từ đó, Hội đồng Trọng tài cho rằng hiện tượng rỉ sét dẫn tới ố đen/ố vàng đã xảy ra trong quá trình vận chuyển và trước khi dỡ hàng chứ không phải trước khi bốc hàng lên Tàu.

 

Biên bản dỡ hàng ngày 08/03/2014 của Cảng Lotus chỉ rõ các cuộn thép của lô hàng này bị đổ mồ hôi, móp, khuyết bề mặt trước khi dỡ hàng. Vì vậy, Hội đồng Trọng tài cho rằng trong quá trình bốc, chất xếp và dỡ hàng một số cuộn thép đã bị móp, khuyết tại mép, tại đầu cuộn ở các vòng phía ngoài là do bị va đập, nghĩa là các tì vết này đã xảy ra trước khi dỡ hàng ra khỏi Tàu.

 

Theo khoản 1 Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, chứng thư giám định phải ghi rõ nguyên nhân và mức độ tổn thất nhưng Chứng thư 02 chỉ nêu nguyên nhân. Ngày 19/09/2014, chứng thư này mới được giao cho Nguyên đơn và ngay khi nhận được Nguyên đơn đã ”đề nghị Công ty giám định độc lập khác giám định lại lô hàng tổn thất trên” nhưng Bị đơn không trả lời. Ngày 03/11/2014, Nguyên đơn thông báo sẽ chỉ định đơn vị giám định độc lập để xác định mức độ tổn thất thì ngày 06/11/2014, Bị đơn trả lời không chấp nhận kết quả giám định này. Xét thực tế trên đây, Hội đồng Trọng tài thấy rằng công ty giám định do Bị đơn chỉ định đã không xác định mức độ tổn thất của lô hàng nên việc Nguyên đơn phải thuê công ty giám định khác để xác định mức độ tổn thất của lô hàng là hợp lý theo khoản 2 Điều 262 Luật Thương mại 2005.

 

Ngày 18/11/2014, Nguyên đơn ký Hợp đồng với Công ty giám định VN (”Công ty VN”) với yêu cầu: “Kiểm tra số lượng/tình trạng tổn thất/xác định giá thu hồi của hàng tổn thất tại thời điểm giám định”. Công ty VN đã lập Chứng thư giám định ngày 12/12/2014 (”Chứng thư 03”) có ghi: “Căn cứ vào tình trạng ngoại quan của hàng hóa ... 02 đơn vị có đủ khả năng thu mua số hàng tổn thất nói trên như sau: Đơn giá thu mua của Công ty [...] 6.750 VND/kg (A). Đơn giá thu mua của Công ty [...] 6.680 VND/kg (B). Đơn giá bình quân (A) + (B)/2= 6.715 VND/kg. ... giá thu hồi 130 cuộn mạ nhôm kẽm nói trên như sau: 535,185 tấn tịnh x 6.715 VND = 3.593.767.275 VND”.

 

 

Xét thực tế trên đây, căn cứ Chứng thư 03, Hội đồng Trọng tài cho rằng có cơ sở để chấp nhận đơn giá bình quân do Công ty VN xác định. Căn cứ vào Chứng thư 02, Chứng thư 03, văn thư của Bị đơn và mục “Mức độ tổn thất” trong Bản tự bảo vệ ngày 30/06/2015, Hội đồng Trọng tài chấp nhận trị giá tổn thất của lô hàng nêu trong Bản tự bảo vệ này là 10.268.582.000 – (3.593.767.275 + 1.114.500.570) = 5.560.314.155 VND. Do tại Phiên họp, Nguyên đơn chỉ yêu cầu 5.560.000.000 VND nên Hội đồng Trọng tài chấp nhận 5.560.000.000 VND. Theo Điều 27.3 Quy tắc chung, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu chi phí xác định giá thị trường và mức độ tổn thất; căn cứ hợp đồng giám định, Chứng thư 03, Hội đồng Trọng tài chấp nhận yêu cầu bồi hoàn 66.000.000 VND của Nguyên đơn.

 

Về tiền lãi, căn cứ Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, Điều 305 Bộ luật Dân sự 2005 và thực tế: Ngày 06/03/2014 khi phát hiện tổn thất, Nguyên đơn đã thông báo cho Bị đơn theo Điều 7.1 của Hợp đồng và việc giám định tổn thất kết thúc ngày 01/04/2014. Ngày 08/04/2014 và nhiều lần sau đó, Nguyên đơn có thư khiếu nại và ngày 18/12/2014, Nguyên đơn đã gửi Bị đơn Thư khiếu nại bồi thường kèm theo bộ hồ sơ và Bị đơn đã nhận được bộ hồ sơ này. Như vậy, nghĩa vụ bồi thường của Bị đơn đã phát sinh theo quy định tại Điều 7.2 của Hợp đồng: 15 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ tức ngày 03/01/2015, lẽ ra tiền bồi thường phải được trả nhưng Bị đơn đã đưa ra nhiều lý do không có cơ sở pháp lý để khước từ bồi thường, tức là Bị đơn trì hoãn việc bồi thường thì phải chịu tiền lãi do chậm thanh toán. Tuy vậy, Hội đồng Trọng tài không chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn về thời gian tính tiền lãi từ ngày 25/06/2014 đến ngày 25/06/2015 mà chỉ được tính từ ngày phát sinh nghĩa vụ thanh toán (03/01/2015 đến ngày 06/07/2015 (ngày của Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp), tính tròn là 6 tháng, cụ thể là 5.560.000.000 VND (Nguyên đơn tính tròn) x 8%/năm x 6 tháng = 222.400.000 VND. Tổng số tiền là 5.560.000.000 VND + 66.000.000 VND + 222.400.000 VND = 5.848.400.000 VND.

 

Về lập luận và chứng cứ của Bị đơn, theo Chứng thư 02, Bị đơn cho rằng tổn thất là do chất lượng lô hàng này kém từ khi sản xuất và bị khiếm khuyết vốn có trước khi bốc lên Tàu; người vận chuyển cấp vận đơn sạch có thể do nhận thư cam kết của người giao hàng mặc dù có khiếm khuyết ghi trên Yêu cầu vận chuyển (Shipping Order). Hội đồng Trọng tài cho rằng Chứng thư 02: (i) không nêu hàng bị ố đen, ố vàng trước khi bốc lên Tàu, (ii) hàng bị đổ mồ hôi tạo chất điện ly, gây ra ố đen, ố vàng. Thay đổi nhiệt độ không phải là sự kiện bất khả kháng, không phải là cơ sở loại trừ trách nhiệm bồi thường.

 

Căn cứ Chứng thư 02, Hội đồng Trọng tài kết luận: Theo Điều 262 Luật Thương mại 2005, Chứng thư này có giá trị ràng buộc đối với Bị đơn và tổn thất ố đen, ố vàng do rỉ sét phát sinh từ hiện tượng đổ mồ hôi hàng hóa trong quá trình vận chuyển không phải là rỉ sét tự nhiên, do vậy không loại trừ trách nhiệm bồi thường.

 

Tại Phiên họp ngày 06/07/2015, Bị đơn cho rằng Nguyên đơn phải bán đấu giá hàng hóa theo giá trả cao nhất, không phải giá bình quân và Bị đơn đưa ra một bản chào mua với giá 9.450 VND/Kg. Thấy vậy, Hội đồng Trọng tài khuyến nghị Bị đơn hợp tác với Nguyên đơn bán lô hàng tổn thất này cho người mua đó và Nguyên đơn đồng ý.

 

 

Tuy vậy, Bị đơn không hưởng ứng khuyến nghị của Hội đồng Trọng tài. Xét khuyến nghị về giá bình quân trong Chứng thư 03, ý kiến của Bị đơn và việc Bị đơn không cùng Nguyên đơn bán lô hàng này với giá do chính Bị đơn đưa ra, Hội đồng Trọng tài cho rằng: (i) Nguyên đơn chưa bán đấu giá vì theo Nguyên đơn, lô hàng vẫn đang còn trong kho; (ii) hai mức giá trong Chứng thư 03 không phải là giá bán đấu giá do Nguyên đơn đưa ra nên không thể yêu cầu Nguyên đơn phải bán với mức giá cao hơn; (iii) mức giá bình quân trong Chứng thư 03 là mức giá bình quân trên thị trường của lô hàng tổn thất này vào thời điểm khảo sát do một tổ chức giám định trung lập đưa ra để áp dụng cho việc xác định mức độ tổn thất là hợp lý.

 

Kết luận: Hội đồng Trọng tài quyết định buộc Bị đơn phải trả cho Nguyên đơn số tiền 5.848.400.000 VND bao gồm: Tiền bồi thường bảo hiểm là 5.560.000.000 VND; chi phí xác định giá thị trường và mức độ tổn thất hàng hóa là 66.000.000 VND và tiền lãi do chậm thanh toán bồi thường là 22.400.000 VND.

 

 

(*) Trọng tài viên VIAC

(Trích BÁO VIETNAM LOGISTICS)

Chia sẻ:
THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ TỰ NHIÊN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ TỰ NHIÊN

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến phục vụ xuất khẩu và cho tiêu...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIẤY CUỘN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIẤY CUỘN

Doanh nghiệp dựa trên tính chất giấy cuộn để lựa chọn mã HS code, có thể tham...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÁT

THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÁT

Theo Công văn 2367/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2020 về việc xuất khẩu cát
C/O LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ C/O

C/O LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ C/O

C/O (Certificate of Original) –  là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP

​​​​​​​Thủ tục nhập khẩu sắt thép là một trong những vấn đề phức...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PANEL)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PANEL)

​​​​​​​Tấm pin năng lượng mặt trời hay còn gọi là solar cells panel-PV là...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

​​​​​​​Thị trường nhập khẩu tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh,...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA

Hạt nhựa là sản phẩm khá phổ biến trên thị trường hiện nay với ứng dụng to...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

Hóa chất là mặt hàng rất đặc biệt, đã được luật hóa và được kiểm soát...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM

Mỹ phẩm là mặt hàng chịu sự quản lý của Bộ Y Tế theo thông tư 06/2011/TT-BYT và...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT GỖ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT GỖ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt...
QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

Nông nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sản lượng nông...
XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỰC PHẨM CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỰC PHẨM CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Xuất khẩu hàng hóa thực phẩm cần những giấy tờ gì? Đó là câu hỏi của nhiều...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU BỘT CÁ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU BỘT CÁ

Theo quy định 118 của Trung Quốc, Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch và giám sát chất...
BÀI VIẾT PHÁP LUẬT
CV 6487/BYT-ATTP: Thực hiện biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch nCoV

CV 6487/BYT-ATTP: Thực hiện biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch nCoV

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona (Covid-19)...
Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sau hơn 1 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Quyết định 45) về việc tiếp...
Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngày 14/9/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh cải cách hành...
Nghị định 59 2018 liên quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 59 2018 liên quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 59/2018/NĐ-CP là một nghị định hết sức quan trọng trong lĩnh vực xuất...
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Trưởng Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2204/QĐ-BTC ban hành Danh...
TIN TỨC
ÁP DỤNG KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THỰC THI QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU TRONG NGÀNH CÀ PHÊ

ÁP DỤNG KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THỰC THI QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU TRONG NGÀNH CÀ PHÊ

Quy định chống phá rừng của EU được Nghị viện thông qua ngày 29/6/2023 và áp dụng...
NGÀNH GỖ ĐÓN TIN VUI KHI ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TĂNG TRỞ LẠI

NGÀNH GỖ ĐÓN TIN VUI KHI ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TĂNG TRỞ LẠI

Đơn hàng xuất khẩu gỗ nội thất đang bắt đầu trở lại từ cuối quý 2/2023, mặc...
TRANH CHẤP VỀ TỔN THẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN SẠCH

TRANH CHẤP VỀ TỔN THẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN SẠCH

Đơn bảo hiểm yêu cầu bao bì lô hàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà...
LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẢU

LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẢU

Tình hình lạm phát thế giới những tháng đầu năm 2023 tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn...
LOGISTICS XANH & CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CÙNG ỨNG XANH MỚI

LOGISTICS XANH & CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CÙNG ỨNG XANH MỚI

Các vấn đề về môi trường không còn là những dự đoán xa vời nữa - chúng đã...
BỐN XU HƯỚNG XANH SẼ MỞ RA HƯỚNG ĐI MỚI CHO HỆ THỐNG KHO BÃI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

BỐN XU HƯỚNG XANH SẼ MỞ RA HƯỚNG ĐI MỚI CHO HỆ THỐNG KHO BÃI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu đang dần trở lại thời huy hoàng trước đại dịch,...
THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ CHÌA KHÓA VÀNG

THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ CHÌA KHÓA VÀNG

Với quy mô ngày càng mở rộng, ngành thủy sản hiện nay là một trong những ngành...
MÙA XUÂN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

MÙA XUÂN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Mặc dù kinh tế thế giới đang ảm đạm vì mới gượng dậy sau đại dịch Covid-19,...
CẦN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

CẦN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

Bộ Công Thương cần có sự xem xét đánh giá và phát triển chương trình hành động...
KINH TẾ VIỆT NAM 2023 - NIỀM TIN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

KINH TẾ VIỆT NAM 2023 - NIỀM TIN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Theo nhận định, bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn...
NHỮNG CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2023

NHỮNG CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2023

Tất cả chúng ta đều đã trải qua hai năm đầy biến động và gián đoạn, nhưng...
LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

Một chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ mang lại thành công cho doanh nghiệp, làm hài lòng...
SUY THOÁI TOÀN CẦU VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

SUY THOÁI TOÀN CẦU VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

"Mục tiêu tăng trưởng 6,5%, lạm phát 4,5%, cùng những mục tiêu khác đã được Quốc...
Tàu container khổng lồ mắc kẹt - Cả kênh đào Suez bị tắt nghẽn

Tàu container khổng lồ mắc kẹt - Cả kênh đào Suez bị tắt nghẽn

Chiếc tàu container khổng lồ của hãng Evergreen mắc cạn ở Kênh đào Suez vào tối...
6 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI BỊ HẢI QUAN PHẠT HƠN 50 TỶ ĐỒNG

6 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI BỊ HẢI QUAN PHẠT HƠN 50 TỶ ĐỒNG

TPO - Đó là các dự án của Dầu Tiếng 1, 2; Dầu tiếng 3; Nhà máy điện mặt trời...
Hải quan Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Hải quan Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan

(HQ Online) - Quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn có hoạt động xuất nhập...
Siết chặt việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Siết chặt việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa gồm: tên hàng hóa; tên...
Các giải pháp phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng trong công tác hải quan

Các giải pháp phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng trong công tác hải quan

​Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký ban hành Quyết định...
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng/2019

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng/2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 6/2019, tổng trị...
Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại nửa đầu tháng 6 đổi chiều

Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại nửa đầu tháng 6 đổi chiều

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2018 đã đạt mức thặng...
© Copyright 2019 LONG VIET LOGISTICS CO., LTD . Powered by Nina.vn
  • Đang online: 2 -
  • Tuần: 1980 -
  • Tháng: 5315 -
  • Tổng truy cập: 324555
Hotline: 0913832467
Skype Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903398849 SMS: 0913832467