Địa chỉ: Tòa nhà Newton, Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Giờ làm việc: 8h00 - 21h00
Hotline: 0913832467
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng/2019

1. Đánh giá chung

 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 6/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 6/2019 đạt 40,92 tỷ USD, giảm 9,3% so với tháng trước. Tháng 6/2019, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu đều giảm so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 21,43 tỷ USD, giảm 2,2% so với tháng trước (tương ứng giảm 477 triệu USD); nhập khẩu đạt 19,49 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 3,7 tỷ USD).

 

Kết thúc ½ chặng đường của năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 243,48 tỷ USD, tăng 8,0% (tương ứng tăng 18,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 122,53 tỷ USD, tăng 7,2% và nhập khẩu đạt 120,94 tỷ USD, tăng 8,9%.

 

Trong tháng 6/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,93 tỷ USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong nửa đầu năm 2019 đạt thặng dư 1,59 tỷ USD.

 

 

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 6/2019 đạt 25,76 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 6 tháng/2019 đạt 153,87 tỷ USD, tăng 6%, tương ứng tăng 8,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

 

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 14,41 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 6 tháng/2019 lên 84,45 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2019 đạt 11,35 tỷ USD, giảm 13% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 6 tháng/2019 đạt 69,41 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2019 có mức thặng dư trị giá 3,06 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 6 tháng từ đầu năm 2019 lên mức thặng dư trị giá 15,04 tỷ USD.

 

 

Thị trường xuất nhập khẩu

 

Trong 2 quí đầu năm 2019, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 44,06 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp tục là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất.

 

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,6%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong 6 tháng/2019 với thị trường này đạt 159,69 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó trị giá xuất khẩu là 62,5 tỷ USD, tăng 2,9% và trị giá nhập khẩu là 97,2 tỷ USD, tăng 8,9%.

 

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: 31,75 tỷ USD, tăng 1,7%; châu Đại Dương: 4,66 tỷ USD, tăng 7,7% và châu Phi: 3,31 tỷ USD, giảm 2,4% so với 6 tháng/2018.

 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn 6 tháng đầu năm 2019

Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Kim ngạch 
(Tỷ USD)

 So với năm 2018 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Kim ngạch 
(Tỷ USD)

 So với năm 2018 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Châu Á 

62,5

2,9

51,0

97,2

8,9

80,4

 - ASEAN

12,8

5,3

10,4

16,0

4,6

13,3

 - Trung Quốc 

16,7

0,3

13,6

35,7

18,2

29,5

 - Nhật Bản

9,7

8,9

7,9

8,8

-0,7

7,3

 - Hàn Quốc

9,1

4,7

7,4

22,5

-0,8

18,6

 Châu Âu

23,1

0,5

18,8

8,7

4,9

7,2

 - EU(28)

20,5

-0,6

16,7

6,9

9,2

5,7

 Châu Đại Dương 

2,1

-9,7

1,7

2,5

28,4

2,1

 Châu Mỹ 

33,3

24,2

27,2

10,7

11,6

8,9

 - Hoa Kỳ

27,5

27,3

22,4

6,9

14,3

5,7

 Châu Phi

1,5

3,2

1,2

1,8

-6,8

1,5

 Tổng 

122,5

7,2

100,0

120,9

8,9

100,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

 

2. Xuất khẩu hàng hóa

 

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 6/2019 đạt 21,43 tỷ USD, giảm 2,2% về số tương đối và giảm 477 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước. So với tháng 5/2019, các mặt hàng tăng mạnh trong tháng là: đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 252 triệu USD, tương ứng tăng 5,4 lần; hàng dệt may tăng 147 triệu USD, tương ứng tăng 5,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 66 triệu USD, tương ứng tăng 1,8%... Bên cạnh đó, một số mặt hàng có biến động giảm là: gỗ và sản phẩm gỗ giảm 96 triệu USD, tương ứng giảm 10,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 95 triệu USD, tương ứng giảm 6,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 92 triệu USD, tương ứng giảm 12,2%...

 

Tổng trị giá xuất khẩu trong 6 tháng/2019 tăng 7,2%, tương ứng tăng 8,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,92 tỷ USD, tương ứng tăng 14,1%; hàng dệt may tăng 1,41 tỷ USD, tương ứng tăng 10,3%; giày dép các loại tăng 1,03 tỷ USD, tương ứng tăng 13,4%; điện thoại các loại tăng 885 triệu USD, tương ứng tăng 3,9%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 685 triệu USD, tương ứng tăng 16,6%...

 

 

10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng lớn nhất về trị giá trong 6 tháng/2019

 

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại và linh kiện: xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 6 đạt trị giá 3,78 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2019, xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 23,5 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 6,33 tỷ USD, giảm 6,7%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 4,18 tỷ USD tăng 81,9%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,37 tỷ USD, tăng 6%... so với cùng kỳ năm trước.

 

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 6 đạt 2,88 tỷ USD, tăng 5,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng/2019 lên 15,09 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Sau ½ chặng đường của năm, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 7,03 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 46,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 1,77 tỷ USD, tăng 4,4%; thị trường EU (28 nước) tiêu thụ 1,98 tỷ USD, tăng 5,1%...

 

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tháng 6 đạt 2,97 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này 6 tháng/2019 đạt 15,52 tỷ USD tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Trong 2 quí đầu năm 2019, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 3,98 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường EU (28 nước) đạt 2,41 tỷ USD, giảm 5,6%; sang thị trường Hoa Kỳ đạt 2,3 tỷ USD, tăng mạnh 77,1%; sang Hàn Quốc đạt 1,35 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6%...

 

Nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su)

 

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,38 tỷ USD, giảm 6,3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 quí đẩu năm đạt 8,4 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 với 2,91 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là thị trường EU (28 nước) là 1,3 tỷ USD, giảm 10%; sang Hoa Kỳ với 802 triệu USD, giảm 22,2%...

 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2019 đạt 1,41 tỷ USD, giảm 6,3% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 8,23 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 6 thángtừ đầu năm 2019 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 2,07 tỷ USD, tăng 52%; EU (28 nước) đạt trị giá 1,22 tỷ USD, tăng 21,3%; Nhật Bản với 923 triệu USD, tăng 4,7%; Hàn Quốc với 719 triệu USD, tăng 18,3% so với cùng thời gian năm 2018...

 

Giày dép các loại: xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 6/2019 đạt 1,64 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 6 tháng/2019 đạt 8,74 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

 

EU và Hoa Kỳ là 2 thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam trong 6 tháng/2019 với kim ngạch và tốc độ tăng lần lượt là 2,48 tỷ USD (tăng 8,4%) và 3,18 tỷ USD (tăng 15,3%). Tính chung, trị giá nhóm hàng giày dép xuất khẩu sang 2 thị trường chính đạt 5,67 tỷ USD, chiếm 64,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

 

Gỗ và sản phẩm gỗ: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt trị giá 806 triệu USD, giảm 10,7% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 4,82 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

 

Gỗ và sản phẩm gỗ trong 6 tháng/2019 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với trị giá 2,25 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước; sang Nhật Bản với 632 triệu USD, tăng 20%; sang Trung Quốc với 544 triệu USD, giảm 1,4%; …

 

Phương tiện vận tải và phụ tùng: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 663 triệu USD, giảm 12,2% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng/2019 đạt 4,24 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm gồm: Nhật Bản với trị giá đạt 1,29 tỷ USD, tăng 10,4%; sang Hoa Kỳ đạt 750 triệu USD, tăng 19,9%; sang Singapore đạt trị giá 264 triệu USD, tăng 7% …

 

Hàng thủy sản: trị giá xuất khẩu trong tháng là 723 triệu USD, giảm 5,3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm nay đạt 3,9 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng thời gian năm 2018.

 

Hàng thủy sản trong nửa đầu năm 2019 chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Nhật Bản: 681 triệu USD, tăng 11%; Hoa Kỳ: 650 triệu USD, tăng 2,7%; EU (28 nước) với 619 triệu USD, giảm 12%; Trung Quốc: 478 triệu USD, giảm 1,3%… so với một năm trước đó.

 

Sắt thép các loại: lượng xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng 6 đạt 504 nghìn tấn, với trị giá đạt 338 triệu USD, giảm 17,3% về lượng và giảm 13% về trị giá. Qua đó đưa lượng xuất khẩu mặt hàng này trong 6 tháng từ đầu năm 2019 đạt 3,44 triệu tấn, trị giá 2,24 tỷ USD, tăng 20,8% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

 

Tính đến hết tháng 6/2019 sắt thép các loại chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Campuchia là 883 nghìn tấn, tăng 48,3%; In-đô-nê-xi-a: 367 nghìn tấn, tăng 7,9%; Ma-lai-xi-a: 374 nghìn tấn, tăng 10,8%; Hoa Kỳ: 285 nghìn tấn, giảm 35,9%... so với cùng kỳ năm trước.

 

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiệntrị giá xuất khẩu trong tháng là 293 triệu USD, giảm 19,2% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 quí đầu năm nay đạt 2,12 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng thời gian năm trước.

 

Trong 6 tháng tính từ đầu năm 2019, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Trung Quốc với 967 triệu USD, tăng 5,4%; Hồng Kông: 326 triệu USD, giảm 45,4%; Ấn Độ với 271 triệu USD, tăng 128,2%... so với một năm trước đó.

 

 

3. Hàng hóa nhập khẩu

 

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng 6/2019 là 19,49  tỷ USD, giảm 15,9% về số tương đối, tương đương giảm 3,7 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Trong đó, giảm mạnh ở các nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 510 triệu USD, tương ứng giảm 11,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 456 triệu USD, tương ứng giảm 13,9%; vải các loại giảm 252 triệu USD, tương ứng giảm 18,4%; xăng dầu các loại giảm 212 triệu USD, tương ứng giảm 40,9%...

 

Tính đến hết tháng 6/2019, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 120,94 tỷ USD. Trong đó, đã có tới 24 nhóm hàng chính đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 83% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Với kết quả này, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng/2019 cao hơn cùng kỳ năm 2018 tới 9,88 tỷ USD, tương ứng tăng 8,9% so với 2 quí đầu năm 2018. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,8 tỷ USD, tương ứng tăng 18,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 2,06 tỷ USD, tương ứng tăng 13,2%; dầu thô tăng 1,48 tỷ USD, tương ứng tăng gần 3,5 lần; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 1,35 tỷ USD, tương ứng tăng 5,1 lần… so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó có một số nhóm hàng có trị giá giảm như: xăng dầu các loại giảm 1,96 tỷ USD, tương ứng giảm 41,9%; lúa mì giảm 304 triệu USD, tương ứng giảm 46,4%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 170 triệu USD, tương ứng giảm 2,8%...

 

10 nhóm hàng nhập khẩu đạt mức tăng về trị giá lớn nhất trong 6 tháng/2019

 

 

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính

 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: kim ngạch trong tháng 6 là 3,82 tỷ USD, giảm 11,8% so với tháng 5, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm này trong 2 quí đầu năm 2019 đạt 23,9 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

Các thị trường cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 6 tháng/2019 chủ yếu gồm: thị trường Hàn Quốc với kim ngạch 8,61 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 5,84 tỷ USD, tăng 69,8%; tiếp theo là thị trường Đài Loan với 2,42 tỷ USD, tăng 38,4%; thị trường Hoa Kỳ với 2,2 tỷ USD, tăng 48,6%...

 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá nhập khẩu trong tháng 6/2019 đạt 2,82 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 6 tháng/2019 đạt 17,65 tỷ USD tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu trong nửa đầu năm 2019 có xuất xứ từ: Trung Quốc đạt 6,75 tỷ USD, tăng 26,1%; từ Hàn Quốc đạt 3,22 tỷ USD, tăng 6,8% và từ Nhật Bản đạt 2,29 tỷ USD, tăng 6,3%...so với cùng thời gian năm 2018.

 

Chia sẻ:
THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ TỰ NHIÊN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ TỰ NHIÊN

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến phục vụ xuất khẩu và cho tiêu...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIẤY CUỘN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIẤY CUỘN

Doanh nghiệp dựa trên tính chất giấy cuộn để lựa chọn mã HS code, có thể tham...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÁT

THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÁT

Theo Công văn 2367/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2020 về việc xuất khẩu cát
C/O LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ C/O

C/O LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ C/O

C/O (Certificate of Original) –  là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP

​​​​​​​Thủ tục nhập khẩu sắt thép là một trong những vấn đề phức...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PANEL)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PANEL)

​​​​​​​Tấm pin năng lượng mặt trời hay còn gọi là solar cells panel-PV là...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

​​​​​​​Thị trường nhập khẩu tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh,...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA

Hạt nhựa là sản phẩm khá phổ biến trên thị trường hiện nay với ứng dụng to...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

Hóa chất là mặt hàng rất đặc biệt, đã được luật hóa và được kiểm soát...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM

Mỹ phẩm là mặt hàng chịu sự quản lý của Bộ Y Tế theo thông tư 06/2011/TT-BYT và...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT GỖ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT GỖ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt...
QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

Nông nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sản lượng nông...
XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỰC PHẨM CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỰC PHẨM CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Xuất khẩu hàng hóa thực phẩm cần những giấy tờ gì? Đó là câu hỏi của nhiều...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU BỘT CÁ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU BỘT CÁ

Theo quy định 118 của Trung Quốc, Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch và giám sát chất...
BÀI VIẾT PHÁP LUẬT
CV 6487/BYT-ATTP: Thực hiện biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch nCoV

CV 6487/BYT-ATTP: Thực hiện biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch nCoV

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona (Covid-19)...
Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sau hơn 1 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Quyết định 45) về việc tiếp...
Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngày 14/9/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh cải cách hành...
Nghị định 59 2018 liên quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 59 2018 liên quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 59/2018/NĐ-CP là một nghị định hết sức quan trọng trong lĩnh vực xuất...
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Trưởng Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2204/QĐ-BTC ban hành Danh...
TIN TỨC
ÁP DỤNG KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THỰC THI QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU TRONG NGÀNH CÀ PHÊ

ÁP DỤNG KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THỰC THI QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU TRONG NGÀNH CÀ PHÊ

Quy định chống phá rừng của EU được Nghị viện thông qua ngày 29/6/2023 và áp dụng...
NGÀNH GỖ ĐÓN TIN VUI KHI ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TĂNG TRỞ LẠI

NGÀNH GỖ ĐÓN TIN VUI KHI ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TĂNG TRỞ LẠI

Đơn hàng xuất khẩu gỗ nội thất đang bắt đầu trở lại từ cuối quý 2/2023, mặc...
TRANH CHẤP VỀ TỔN THẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN SẠCH

TRANH CHẤP VỀ TỔN THẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN SẠCH

Đơn bảo hiểm yêu cầu bao bì lô hàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà...
LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẢU

LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẢU

Tình hình lạm phát thế giới những tháng đầu năm 2023 tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn...
LOGISTICS XANH & CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CÙNG ỨNG XANH MỚI

LOGISTICS XANH & CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CÙNG ỨNG XANH MỚI

Các vấn đề về môi trường không còn là những dự đoán xa vời nữa - chúng đã...
BỐN XU HƯỚNG XANH SẼ MỞ RA HƯỚNG ĐI MỚI CHO HỆ THỐNG KHO BÃI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

BỐN XU HƯỚNG XANH SẼ MỞ RA HƯỚNG ĐI MỚI CHO HỆ THỐNG KHO BÃI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu đang dần trở lại thời huy hoàng trước đại dịch,...
THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ CHÌA KHÓA VÀNG

THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ CHÌA KHÓA VÀNG

Với quy mô ngày càng mở rộng, ngành thủy sản hiện nay là một trong những ngành...
MÙA XUÂN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

MÙA XUÂN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Mặc dù kinh tế thế giới đang ảm đạm vì mới gượng dậy sau đại dịch Covid-19,...
CẦN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

CẦN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

Bộ Công Thương cần có sự xem xét đánh giá và phát triển chương trình hành động...
KINH TẾ VIỆT NAM 2023 - NIỀM TIN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

KINH TẾ VIỆT NAM 2023 - NIỀM TIN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Theo nhận định, bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn...
NHỮNG CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2023

NHỮNG CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2023

Tất cả chúng ta đều đã trải qua hai năm đầy biến động và gián đoạn, nhưng...
LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

Một chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ mang lại thành công cho doanh nghiệp, làm hài lòng...
SUY THOÁI TOÀN CẦU VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

SUY THOÁI TOÀN CẦU VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

"Mục tiêu tăng trưởng 6,5%, lạm phát 4,5%, cùng những mục tiêu khác đã được Quốc...
Tàu container khổng lồ mắc kẹt - Cả kênh đào Suez bị tắt nghẽn

Tàu container khổng lồ mắc kẹt - Cả kênh đào Suez bị tắt nghẽn

Chiếc tàu container khổng lồ của hãng Evergreen mắc cạn ở Kênh đào Suez vào tối...
6 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI BỊ HẢI QUAN PHẠT HƠN 50 TỶ ĐỒNG

6 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI BỊ HẢI QUAN PHẠT HƠN 50 TỶ ĐỒNG

TPO - Đó là các dự án của Dầu Tiếng 1, 2; Dầu tiếng 3; Nhà máy điện mặt trời...
Hải quan Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Hải quan Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan

(HQ Online) - Quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn có hoạt động xuất nhập...
Siết chặt việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Siết chặt việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa gồm: tên hàng hóa; tên...
Các giải pháp phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng trong công tác hải quan

Các giải pháp phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng trong công tác hải quan

​Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký ban hành Quyết định...
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng/2019

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng/2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 6/2019, tổng trị...
Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại nửa đầu tháng 6 đổi chiều

Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại nửa đầu tháng 6 đổi chiều

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2018 đã đạt mức thặng...
© Copyright 2019 LONG VIET LOGISTICS CO., LTD . Powered by Nina.vn
  • Đang online: 4 -
  • Tuần: 1984 -
  • Tháng: 5319 -
  • Tổng truy cập: 324567
Hotline: 0913832467
Skype Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903398849 SMS: 0913832467