Địa chỉ: Tòa nhà Newton, Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Giờ làm việc: 8h00 - 21h00
Hotline: 0913832467
CẦN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

 

Việt Nam hiện đại

Theo Nguyễn Tương (Trích Báo VIETNAM LOGISTICS)

 

 

ĐIỂM SÁNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LOGISTICS THỜI GIAN QUA

 

Ngành dịch vụ logistics Việt Nam hình thành và phát triển từ những năm 70 của thế kỷ 20 trên cơ sở phát triển của dịch vụ giao nhận vận tải (freight forwarding). Ngành phát triển khá muộn so với dịch vụ logistics của thế giới, tuy nhiên lại phát triển rất nhanh và vững chắc, trở thành một ngành dịch vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhờ sự quan tâm của Nhà nước, sự ủng hộ của dư luận xã hội, và đặc biệt là sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong ngành, nhất là trong những năm gần đây. Theo Thống kê của Bộ Kế hoạch Và Đầu tư, năm 2022, số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ logistics nói chung khoảng 45.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 4.500 doanh nghiệp cung cấp cả dịch vụ logistics quốc tế và logistics nội địa. Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới 2018 về Chỉ số Năng lực hoạt động logistics (LPI), Việt Nam xếp thú 39/160 nước, đứng thứ 3 trong các nước ASEAN (chỉ sau Singapore và Thái Lan), đứng đầu trong các nền kinh tế mới nổi về hoạt động dịch vụ logistics. Và đã được Liên đoàn Giao nhận Vận tải quốc tế (FIATA) chỉ định tổ chức Đại hội thường niên của Liên đoàn vào năm 2025 (FIATA World Congress 2025) tại Hà Nội. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) - sẽ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập vào năm 2023 - thực sự là đại diện cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong nước và trên trường quốc tế.

 

 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đã gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ logistics. Vì dịch vụ logistics rất rộng, liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước của nhiều Bộ, ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý về ngành dịch vụ nói chung, trong đó có dịch vụ logistics. Bộ Giao thông vận tải quản lý về dịch vụ vận tải trong đó có việc cấp phép Vận tải đa phương thức - một dịch vụ cốt lõi của logistics. Bộ Công Thương quản lý theo "Mục 4: Dịch vụ logistics" trong Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản dưới luật như Nghị định số 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, có hiệu lực từ ngày 20/2/2018, thay thế Nghị định số 40/2007/ NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 "quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Iô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stic". Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, như Quyết định số 200/QD-TTG ngày 14/2/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 và Quyết định 221/GQÐ ngày 22/2/2021: Sửa đổi bổ sung Quyết định số 200/QD-TTG ngày 14/2/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Các Sở Kể hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cấp phép thành lập các doanh nghiệp dịch vụ logistics. Từ năm 2019 Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một của quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) được giao thêm nhiệm vụ "giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc hoàn thiện chính sách: triển khai các giải pháp phát triển, cải thiện chất lượng, nâng cao tính hiệu quả và khả năng đáp ứng của các dịch vụ  logistics theo yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại và nền kinh tế".

 

Điểm sáng nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ logistics là trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, Bộ Công Thuơng (Cục Xuất Nhập Khẩu) đã luôn đồng hành, hỗ trợ, huớng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trong việc thực hiện các chính sách phát triển logistics, xây dựng các Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, tổ chức có kết quả các diễn đàn logistics hàng năm, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động của ngành dịch vụ logistics, kết nối hoạt động sản xuẩt, xuất nhập khẩu hàng hóa với hoạt động dịch vụ logistics, thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực dịch vụ logistics chất lượng cao. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc phát triển nhanh chóng ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

 

Bộ Công Thương cần có sự xem xét đánh giá và phát triển chương trình hành động cấp quốc gia giai đoạn mới với các hoàn thiện về tổ chức và nguồn lực triển khai. Trong đó chú trọng các biện pháp vĩ mô như quy hoạch tổng thể phát triển ngành theo hướng chuyển đổi số để có thể tạo nền tảng phát triển dài hạn cho ngành dịch vụ logistics hiện đại của nước ta.

 

 

LOGISTICS VIỆT NAM SẼ CÓ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI

 

Một tin không thể vui hơn cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong những ngày cuối năm này là từ 1/12/2022, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động ngành logistics. Nghị định số 96/2022/ND-CP ngày 29/11/2022, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo đó, ngoài nhiều chức năng quan trọng khác, Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về "thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistics; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử, dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế". Các chức năng quản lý Nhà nước này liên quan đến hoạt động dịch vụ logistics trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập sâu sắc vào nền kinh tế thế giới với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp phải những thách thức hết sức gay gắt.

 

Theo quy định tại Điểm a và b khoản 16 Điều 2 của Nghị định này, Bộ Công Thương được phân công nhiệm vụ "Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiên chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics. Điều phối, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội phát triển dịch vụ logistics".

 

Đây là kết quả và yêu cầu cấp thiết của hoạt động thực tiễn đối với ngành dịch vụ logistics trong thời gian qua, sự kiên trì kiến nghị cần phải có một cơ quan quản lý Nhà nước thống nhất về ngành logistics của Bộ Công Thuơng và các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề liên quan. Với Nghị định 96, các doanh nghiệp tin tưởng rằng ngành dịch vụ logistics Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới thông qua sự quản lý, dẫn dắt của Bộ Công Thương.

 

 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

 

  • Một là, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIll đã đề ra ba đột phá chiến lược, trong đó có "Hoàn thiện đồng bộ thể chế". Vì vậy, đề nghị xem xét, nghiên cứu cần sớm tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại năm 2005 để có các quy định mới phù hợp với tình hình hiện nay của hoạt động logistics. Cần quy định lại về nội dung, định nghĩa về dịch vụ logistics, quy định rõ về quản lý Nhà nước về logistics và các điều khoản trong Luật cho phù hợp với tình hình thực tế, đưa thêm các nội dung liên quan như thương mại điện tử, logistics điện từ, logistics xanh, các trung tâm dịch vụ logistics... qua đó tạo thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ logistics trong điều kiện đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số theo kịp với sự phát triển của ngành dịch vụ logistics thế giới với các nhà cung cấp dịch vụ logistics thế hệ mới thay cho thế hệ truyền thống hiện nay, tham gia vào các nền tảng giao nhận vận tải, logistics toàn cầu đang hoạt động.

 

  • Hai là, Chương trình hành động quốc gia về logistics: Bộ Công Thương đã có nhiều quan tâm hỗ trợ sự phát triến ngành logistics, đi đầu trong việc xây dựng và phát triến các chương trình hành động quốc gia về phát triển dịch vụ logistics vừa qua, nay cần có sự xem xét đánh giá và phát triển chương trình hành động cấp quốc gia giai đoạn mới với các hoàn thiện về tổ chức và nguồn lực triển khai. Trong đó chú trọng các biện pháp vĩ mô như quy hoạch tổng thể phát triển ngành (quy hoạch tích hợp) theo hướng chuyển đổi số để có thể tạo nền tảng phát triển dài hạn cho ngành dịch vụ logistics hiện đại của nước ta.

 

  • Ba là, Triển khai việc xây dựng Chiến lược phát triến dịch vụ logistics 2025 - 2030 trên cơ sở thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao nâng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Việc xây dựng chiến lược này là rất quan trọng và cấp thiết vì cho đến nay Việt Nam chưa có chiến lược phát triển ngành dịch vụ logistics.

 

  • Bốn là, Xây dựng chính sách phát triển hạ tầng thương mại phục vụ hoạt động dịch vụ logistics nội địa, bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm đấu giá hàng hóa, trung tâm logistics, kho hàng hóa, trung tâm hội chợ, triên lãm. Trong đó, đặc biệt là chính sách phát triển các Trung tâm logistics vì hiện nay các doanh nghiệp đang có nhiều yêu cầu phát triển nhưng rất khó khăn và lúng túng trước các quy định quản lý nhà nước về phát triển Trung tâm logistics khu vực và cả nước.

 

  • Năm là, Thực hiện chức năng quản lý ngành về "Điều phối, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội phát triển dịch vụ logistics", trước hết cần hỗ trợ việc phát triển doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, nhất là chính sách gắn thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam với việc phát triển thị trường logistics và thành lập các Hiệp hội doanh nghiệp logistics của địa phương có tính kết nối khu vực, như Đồng bảng sông Cửu Long. Hiệp hội VLA sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc thực nhiệm vụ này.

 

Chia sẻ:
THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ TỰ NHIÊN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ TỰ NHIÊN

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến phục vụ xuất khẩu và cho tiêu...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIẤY CUỘN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIẤY CUỘN

Doanh nghiệp dựa trên tính chất giấy cuộn để lựa chọn mã HS code, có thể tham...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÁT

THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÁT

Theo Công văn 2367/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2020 về việc xuất khẩu cát
C/O LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ C/O

C/O LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ C/O

C/O (Certificate of Original) –  là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP

​​​​​​​Thủ tục nhập khẩu sắt thép là một trong những vấn đề phức...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PANEL)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PANEL)

​​​​​​​Tấm pin năng lượng mặt trời hay còn gọi là solar cells panel-PV là...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

​​​​​​​Thị trường nhập khẩu tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh,...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA

Hạt nhựa là sản phẩm khá phổ biến trên thị trường hiện nay với ứng dụng to...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

Hóa chất là mặt hàng rất đặc biệt, đã được luật hóa và được kiểm soát...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM

Mỹ phẩm là mặt hàng chịu sự quản lý của Bộ Y Tế theo thông tư 06/2011/TT-BYT và...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT GỖ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU ĐỒ NỘI THẤT GỖ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt...
QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN

Nông nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sản lượng nông...
XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỰC PHẨM CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỰC PHẨM CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Xuất khẩu hàng hóa thực phẩm cần những giấy tờ gì? Đó là câu hỏi của nhiều...
THỦ TỤC XUẤT KHẨU BỘT CÁ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU BỘT CÁ

Theo quy định 118 của Trung Quốc, Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch và giám sát chất...
BÀI VIẾT PHÁP LUẬT
CV 6487/BYT-ATTP: Thực hiện biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch nCoV

CV 6487/BYT-ATTP: Thực hiện biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch nCoV

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona (Covid-19)...
Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sau hơn 1 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Quyết định 45) về việc tiếp...
Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngày 14/9/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh cải cách hành...
Nghị định 59 2018 liên quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 59 2018 liên quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 59/2018/NĐ-CP là một nghị định hết sức quan trọng trong lĩnh vực xuất...
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Trưởng Bộ Tài chính mới đây đã ký Quyết định số 2204/QĐ-BTC ban hành Danh...
TIN TỨC
ÁP DỤNG KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THỰC THI QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU TRONG NGÀNH CÀ PHÊ

ÁP DỤNG KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THỰC THI QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA EU TRONG NGÀNH CÀ PHÊ

Quy định chống phá rừng của EU được Nghị viện thông qua ngày 29/6/2023 và áp dụng...
NGÀNH GỖ ĐÓN TIN VUI KHI ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TĂNG TRỞ LẠI

NGÀNH GỖ ĐÓN TIN VUI KHI ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TĂNG TRỞ LẠI

Đơn hàng xuất khẩu gỗ nội thất đang bắt đầu trở lại từ cuối quý 2/2023, mặc...
TRANH CHẤP VỀ TỔN THẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN SẠCH

TRANH CHẤP VỀ TỔN THẤT HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN SẠCH

Đơn bảo hiểm yêu cầu bao bì lô hàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà...
LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẢU

LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẢU

Tình hình lạm phát thế giới những tháng đầu năm 2023 tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn...
LOGISTICS XANH & CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CÙNG ỨNG XANH MỚI

LOGISTICS XANH & CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CÙNG ỨNG XANH MỚI

Các vấn đề về môi trường không còn là những dự đoán xa vời nữa - chúng đã...
BỐN XU HƯỚNG XANH SẼ MỞ RA HƯỚNG ĐI MỚI CHO HỆ THỐNG KHO BÃI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

BỐN XU HƯỚNG XANH SẼ MỞ RA HƯỚNG ĐI MỚI CHO HỆ THỐNG KHO BÃI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu đang dần trở lại thời huy hoàng trước đại dịch,...
THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ CHÌA KHÓA VÀNG

THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ CHÌA KHÓA VÀNG

Với quy mô ngày càng mở rộng, ngành thủy sản hiện nay là một trong những ngành...
MÙA XUÂN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

MÙA XUÂN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Mặc dù kinh tế thế giới đang ảm đạm vì mới gượng dậy sau đại dịch Covid-19,...
CẦN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

CẦN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

Bộ Công Thương cần có sự xem xét đánh giá và phát triển chương trình hành động...
KINH TẾ VIỆT NAM 2023 - NIỀM TIN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

KINH TẾ VIỆT NAM 2023 - NIỀM TIN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Theo nhận định, bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn...
NHỮNG CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2023

NHỮNG CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2023

Tất cả chúng ta đều đã trải qua hai năm đầy biến động và gián đoạn, nhưng...
LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

Một chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ mang lại thành công cho doanh nghiệp, làm hài lòng...
SUY THOÁI TOÀN CẦU VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

SUY THOÁI TOÀN CẦU VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

"Mục tiêu tăng trưởng 6,5%, lạm phát 4,5%, cùng những mục tiêu khác đã được Quốc...
Tàu container khổng lồ mắc kẹt - Cả kênh đào Suez bị tắt nghẽn

Tàu container khổng lồ mắc kẹt - Cả kênh đào Suez bị tắt nghẽn

Chiếc tàu container khổng lồ của hãng Evergreen mắc cạn ở Kênh đào Suez vào tối...
6 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI BỊ HẢI QUAN PHẠT HƠN 50 TỶ ĐỒNG

6 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI BỊ HẢI QUAN PHẠT HƠN 50 TỶ ĐỒNG

TPO - Đó là các dự án của Dầu Tiếng 1, 2; Dầu tiếng 3; Nhà máy điện mặt trời...
Hải quan Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Hải quan Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan

(HQ Online) - Quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn có hoạt động xuất nhập...
Siết chặt việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Siết chặt việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa gồm: tên hàng hóa; tên...
Các giải pháp phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng trong công tác hải quan

Các giải pháp phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng trong công tác hải quan

​Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký ban hành Quyết định...
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng/2019

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng/2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 6/2019, tổng trị...
Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại nửa đầu tháng 6 đổi chiều

Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại nửa đầu tháng 6 đổi chiều

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2018 đã đạt mức thặng...
© Copyright 2019 LONG VIET LOGISTICS CO., LTD . Powered by Nina.vn
  • Đang online: 4 -
  • Tuần: 6 -
  • Tháng: 5327 -
  • Tổng truy cập: 324585
Hotline: 0913832467
Skype Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903398849 SMS: 0913832467