Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN LONG VIỆT

Địa chỉ : 117-119 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Văn phòng liên hệ: Golden Bee Building, Tầng 7, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, HCM

Điện thoại: 84-28 39955 792 / 851 / 853/ 857

MST : 0305749594

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>