Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN LONG VIỆT
Địa chỉ :
117-119 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM MST : 0305749594
Văn phòng liên hệ:
Golden Bee Building, 7th Floor.,607-609 Nguyễn Kiệm , Phú Nhuận , HCM
Điện thoại
: 84-28 39955851 / 853 / 857

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>