Bỏ cấp phép nhập khẩu tự động một số mặt hàng phân bón, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu (NK) một số mặt hàng phân bón. Theo đó, chế độ cấp giấy phép NK tự động sẽ chính thức bãi bỏ từ ngày 13/7 giúp giảm bớt thủ tục hành chính trong NK phân bón, tạo thuận lợi cho DN.

Năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCT (Thông tư 35) quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép NK tự động đối với một số mặt hàng phân bón (gồm phân urê, phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa 3 nguyên tố cấu thành nitơ, phốtpho và kali).

Theo thông tư, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép NK tự động phải tuân thủ các nội dung như: Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép NK tự động tới địa chỉ cơ quan cấp phép theo đường bưu điện.
Ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến; thời hạn cấp giấy phép NK tự động là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Cơ quan cấp phép xem xét, cấp Giấy phép NK tự động cho thương nhân; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.Giấy phép NK tự động được gửi cho thương nhân theo đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên đơn đăng ký.
Bên cạnh đó, khi làm thủ tục NK, thương nhân phải nộp cho Cơ quan hải quan Giấy phép NK tự động đã được cấp cùng với bộ hồ sơ NK theo quy định hiện hành và phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về hàng hóa NK thuộc diện quản lý chuyên ngành.
Trước đó, Hiệp hội Phân bón Việt Nam và các DN đã nhiều lần kêu Thông tư 35 gây khó khăn và kiến nghị bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép NK tự động đối với một số mặt hàng phân bón vì quy trình xin giấy phép này đã khiến các DN tốn thời gian và mất thêm chi phí.
Phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có ý kiến đồng ý việc bãi bỏ chế độ cấp giấy phép NK tự động và không quy định cửa khẩu NK đối với những mặt hàng phân nói trên.
Điều này nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần của Nghị quyết số 19 và phù hợp với Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
                                                                            Nguồn: Báo Công Thương